Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Thích ở khách sạn thì tùy, Mourinho!“