Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm ý tưởng mới điên rồ của Marco van Basten: Bỏ việt vị, hiệp phụ và thẻ vàng