Chặng 18 giải xe đạp truyền hình TP.HCM 2018

Thêm sự cố khiến tay đua An Giang bị tai nạn nghiêm trọng

Tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Bảo vệ thực vật An Giang) bị tai nạn nghiêm trọng khi đổ đèo Vĩnh Hy với tốc độ cao. Ảnh: BTN
Tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Bảo vệ thực vật An Giang) bị tai nạn nghiêm trọng khi đổ đèo Vĩnh Hy với tốc độ cao. Ảnh: BTN
Tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Bảo vệ thực vật An Giang) bị tai nạn nghiêm trọng khi đổ đèo Vĩnh Hy với tốc độ cao. Ảnh: BTN