Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm một đội bóng Anh về tay người Trung Quốc