Thêm 6 ca nhiễm COVID-19, Premier League vẫn lăn bóng?

Premier League nhiều khả năng vẫn lăn bóng theo kế hoạch. Ảnh:Getty
Premier League nhiều khả năng vẫn lăn bóng theo kế hoạch. Ảnh:Getty
Premier League nhiều khả năng vẫn lăn bóng theo kế hoạch. Ảnh:Getty
Lên top