Thêm 2 Ironman nữ người Việt hoàn thành 226km bơi, đạp, chạy

Phạm Nguyễn Tố Phương hoàn thành Ironman ấn tượng, xếp hạng 3 nhóm tuổi 30-34
Phạm Nguyễn Tố Phương hoàn thành Ironman ấn tượng, xếp hạng 3 nhóm tuổi 30-34
Phạm Nguyễn Tố Phương hoàn thành Ironman ấn tượng, xếp hạng 3 nhóm tuổi 30-34
Lên top