Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm 1 bàn nữa, Công Vinh sẽ chính thức vượt mặt Van Persie và Neymar