Thể thao Việt Nam nhìn từ ASIAD 18: Ánh Viên “chìm” và “nổi” lên những câu hỏi

Nhiều câu hỏi cần những người có trách nhiệm giải đáp sau thất bại đau đớn của Ánh Viên ở ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ
Nhiều câu hỏi cần những người có trách nhiệm giải đáp sau thất bại đau đớn của Ánh Viên ở ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ
Nhiều câu hỏi cần những người có trách nhiệm giải đáp sau thất bại đau đớn của Ánh Viên ở ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ
Lên top