Thể thao Việt Nam chuyển hướng đầu tư: Liệu có đi vào lối mòn cũ?

Quách Thị Lan ở Olympic 2020. Ảnh: RT
Quách Thị Lan ở Olympic 2020. Ảnh: RT
Quách Thị Lan ở Olympic 2020. Ảnh: RT
Lên top