Thể thao vì cuộc sống, cùng chạy vì cộng đồng

Không phân biệt độ tuổi, giới tính hay quốc tịch, các giải chạy lồng ghép thông điệp vì cộng đồng đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và du khách. Ảnh: P.V
Không phân biệt độ tuổi, giới tính hay quốc tịch, các giải chạy lồng ghép thông điệp vì cộng đồng đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và du khách. Ảnh: P.V
Không phân biệt độ tuổi, giới tính hay quốc tịch, các giải chạy lồng ghép thông điệp vì cộng đồng đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và du khách. Ảnh: P.V
Lên top