Thể thao Thái Lan nỗ lực chấm dứt án phạt của WADA

Thể thao Thái Lan nỗ lực hành động để không bị WADA phạt. Ảnh: Bangkok Post.
Thể thao Thái Lan nỗ lực hành động để không bị WADA phạt. Ảnh: Bangkok Post.
Thể thao Thái Lan nỗ lực hành động để không bị WADA phạt. Ảnh: Bangkok Post.
Lên top