Thể thao 24h: Tổng thống Pháp vào phòng thay đồ an ủi Croatia