Thế giới nói gì về chiếc Huy chương vàng Olympic lịch sử của Việt Nam?