Thể Công hay Viettel?

Khán giả Thể Công cổ cũ Viettel trên khán đài. Ảnh: Hoài Thu
Khán giả Thể Công cổ cũ Viettel trên khán đài. Ảnh: Hoài Thu
Khán giả Thể Công cổ cũ Viettel trên khán đài. Ảnh: Hoài Thu
Lên top