Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thầy trò Hữu Thắng đi chùa Vàng cầu may mắn