Thầy Park đặt niềm tin, Anh Đức trả lời “cực đỉnh”

Anh Đức luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được trao cơ hội và đặt niềm tin. Ảnh: Hữu Phạm
Anh Đức luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được trao cơ hội và đặt niềm tin. Ảnh: Hữu Phạm
Anh Đức luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được trao cơ hội và đặt niềm tin. Ảnh: Hữu Phạm
Lên top