Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

AFF CUP 2016

Thầy Hữu Thắng ngã mũ trước đẳng cấp của người Thái