Thấy gì từ thất bại của Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh tại ASIAD 18?

Ánh Viên đã thất bại ở ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ
Ánh Viên đã thất bại ở ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ
Ánh Viên đã thất bại ở ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ
Lên top