Thấy gì từ tham vọng của Giám đốc kỹ thuật VFF?

Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi (trái ảnh). Ảnh: VFF
Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi (trái ảnh). Ảnh: VFF
Giám đốc kỹ thuật Yusuke Adachi (trái ảnh). Ảnh: VFF
Lên top