Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thất bại tối thiểu trước Corinthians, Internacional đứng trên bờ vực thẳm