Thất bại tại Olympic và thái độ tiếp nhận

Nhìn thẳng vào thất bại và tiếp nhận với thái độ tích cực, đó là điều cần thiết với thể thao Việt Nam lúc này. Ảnh: Olympic
Nhìn thẳng vào thất bại và tiếp nhận với thái độ tích cực, đó là điều cần thiết với thể thao Việt Nam lúc này. Ảnh: Olympic
Nhìn thẳng vào thất bại và tiếp nhận với thái độ tích cực, đó là điều cần thiết với thể thao Việt Nam lúc này. Ảnh: Olympic
Lên top