Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thảnh thơi hơn Hữu Thắng, Riedl cho cầu thủ “xả trại”