Thanh Hải, Bích Như cải thiện thành tích ở chung kết bơi 100m ếch

Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như (ngồi) kết thúc nội dung bơi 100m ếch Paralympic 2020
Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như (ngồi) kết thúc nội dung bơi 100m ếch Paralympic 2020
Đỗ Thanh Hải và Trịnh Thị Bích Như (ngồi) kết thúc nội dung bơi 100m ếch Paralympic 2020
Lên top