Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thành công của Ánh Viên, Xuân Vinh và chuyện của niềm tin, khát vọng