Thắng Swansea, Everton nuôi hy vọng dự cúp Châu Âu