VCK U.19 Đông Nam Á :

Thắng nhọc U.19 Philippines, U.19 Việt Nam dẫn đầu bảng A