Thắng nghẹt thở Leicester, Chelsea có quyền tự quyết vé đá Champions League

Chelsea có chiến thắng rất quan trọng. Ảnh: AFP.
Chelsea có chiến thắng rất quan trọng. Ảnh: AFP.
Chelsea có chiến thắng rất quan trọng. Ảnh: AFP.
Lên top