Thắng Malaysia, HLV Hữu Thắng "phá lệ": "Phấn khích chứ, tại sao lại không nhỉ"?