LƯỢT 2 BẢNG B AFF CUP 2016:

Thắng Malaysia, ĐT Việt Nam vào bán kết: Xong phần "khởi động"