Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thắng kiểu M.U, bảo vệ chiến thắng kiểu Mourinho