Thắng kịch tính chặng Saudi Arabia, Hamilton hướng đến lần thứ 8 vô địch

Thắng liên tiếp 3 chặng, Lewis Hamilton đã bắt kịp Max Verstappen về điểm số trước chặng cuối cùng ở Abu Dhabi. Ảnh: AFP
Thắng liên tiếp 3 chặng, Lewis Hamilton đã bắt kịp Max Verstappen về điểm số trước chặng cuối cùng ở Abu Dhabi. Ảnh: AFP
Thắng liên tiếp 3 chặng, Lewis Hamilton đã bắt kịp Max Verstappen về điểm số trước chặng cuối cùng ở Abu Dhabi. Ảnh: AFP
Lên top