VCK U.19 Đông Nam Á 2016:

Thắng dễ U.19 Đông Timor, U.19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng A