VCK U.19 Đông Nam Á – Cúp Vietcombank 2016:

Thắng dễ U.19 Đông Timor, U.19 Việt Nam giành hạng 3