Thắng dễ Middlesbrough, M.U thoát vị trí thứ 6 sau hơn 100 ngày