Thắng đậm Stoke, Chelsea chính thức cân bằng kỉ lục của Arsenal