Thắng Copenhagen 1 - 0, Leicester “chễm chệ” ngôi đầu bảng G