Thắng Chelsea sau 6 năm, học trò tặng quà "Giáo sư" Arsene Wenger