Thần tượng Drogba truyền cảm hứng cho thành công của Diego Costa