Than Quảng Ninh và tinh thần thợ mỏ

Ý chí và nghị lực thi đấu giúp Than Quảng Ninh bay cao tại V.League 2021. 
Ảnh: CLB Than Quảng Ninh
Ý chí và nghị lực thi đấu giúp Than Quảng Ninh bay cao tại V.League 2021. Ảnh: CLB Than Quảng Ninh
Ý chí và nghị lực thi đấu giúp Than Quảng Ninh bay cao tại V.League 2021. Ảnh: CLB Than Quảng Ninh
Lên top