Than Quảng Ninh thành công cũng là nhờ “tướng Thọ vô danh”

Huấn luyện viên Hoàng Thọ và nhiệm vụ giải cứu “con tàu đắm” Than Quảng Ninh. Ảnh: CLB Than Quảng Ninh
Huấn luyện viên Hoàng Thọ và nhiệm vụ giải cứu “con tàu đắm” Than Quảng Ninh. Ảnh: CLB Than Quảng Ninh
Huấn luyện viên Hoàng Thọ và nhiệm vụ giải cứu “con tàu đắm” Than Quảng Ninh. Ảnh: CLB Than Quảng Ninh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top