Tham dự ABL, Saigon Heat quyết tâm hóa giải lời nguyền