Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tham dự ABL, Saigon Heat quyết tâm hóa giải lời nguyền