Thái Lan sốc vì điều kiện đăng cai vòng loại World Cup 2022 của AFC

Mong muốn đăng cai vòng loại World Cup 2022 của Thái Lan đang gặp thử thách lớn. Ảnh: Siam Sport.
Mong muốn đăng cai vòng loại World Cup 2022 của Thái Lan đang gặp thử thách lớn. Ảnh: Siam Sport.
Mong muốn đăng cai vòng loại World Cup 2022 của Thái Lan đang gặp thử thách lớn. Ảnh: Siam Sport.
Lên top