Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thái Lan là “ngáo ộp”, còn U22 Việt Nam là gì?

Ảnh: D.P
Ảnh: D.P