Thái Lan cất “hàng hiệu”, futsal Việt Nam “giảm” mục tiêu ở giải futsal Đông Nam Á 2017

Futsal Việt Nam khiêm tốn với mục tiêu trước mắt ở giải futsal vô địch Đông Nam Á-Cúp HD Bank 2017
Futsal Việt Nam khiêm tốn với mục tiêu trước mắt ở giải futsal vô địch Đông Nam Á-Cúp HD Bank 2017
Futsal Việt Nam khiêm tốn với mục tiêu trước mắt ở giải futsal vô địch Đông Nam Á-Cúp HD Bank 2017
Lên top