Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CẦU THỦ HẢI PHÒNG LẠY TRỌNG TÀI TRÊN SÂN CẨM PHẢ:

Thách dám phạt!