Tevez chê bóng đá Trung Quốc: Đã lười lại còn vạ miệng và thích "nổ"

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.