Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tevez chê bóng đá Trung Quốc: Đã lười lại còn vạ miệng và thích "nổ"

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.