Tập trung khắc phục cỏ chết ở sân vận động Hà Tĩnh để kịp đá V.League

Sân vận động Hà Tĩnh đang được tưới, chăm sóc mặt cỏ. Ảnh: Trần Tuấn
Sân vận động Hà Tĩnh đang được tưới, chăm sóc mặt cỏ. Ảnh: Trần Tuấn
Sân vận động Hà Tĩnh đang được tưới, chăm sóc mặt cỏ. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top