Tạo cú sốc ở giải Châu Á, Thái Sơn Nam được thưởng nóng nửa tỷ đồng

CLB Thái Sơn Nam được thưởng nóng nửa tỷ đồng sau kì tích vào chung kết giải Châu Á..
CLB Thái Sơn Nam được thưởng nóng nửa tỷ đồng sau kì tích vào chung kết giải Châu Á..
CLB Thái Sơn Nam được thưởng nóng nửa tỷ đồng sau kì tích vào chung kết giải Châu Á..