Tấn Trường và hành trình mới với Hà Nội: “Vì tôi không sống cho cuộc đời của một ai khác”

Có một Tấn Trường rất khác ở Hà Nội. Ảnh: Minh Dân
Có một Tấn Trường rất khác ở Hà Nội. Ảnh: Minh Dân
Có một Tấn Trường rất khác ở Hà Nội. Ảnh: Minh Dân
Lên top