Tản mạn về những ngày Alfred Riedl "trở lại quê hương”